*DOWNLOAD EPUB ⇞ tümceler ⇬ Ebook or Kindle ePUB free

Cunku dogayi bu kadar guzel tanimak Koskoca bir hayal k r kl Felsefe yapmak, kisinin gelmeyecegini bildigi birisini beklemesine benzetilebilir Tam karsimdasin oyle ki, senden baska hicbir seyim olmasaydi da olabilirdim sen yeterdin var olmam icin Benim i in Y r me l s y r me de ki i te t mceler Benim i in Y r me l s y r me de ki i tet mceler Okudu um ilk Oru Aruoba kitab Yazd s rayla okumak istedim ve g zel bir yolculu a ba lam m hissi var i imde Yer yer m kemmel t mceler le kar la mak m mk n Havadan sudan konu mak gibi bir kitap i te D nya bir K pek ld diye de alkalanabilir nk insanla r n ya amlar d r, ya ad klar d r, ya ant lar d r, d nyaya devi nim y n n veren.59amac n anlam n n belirledi i gezintiler tamamiyle de neden siz u u lar t m yle zg r73Birlikte uyumak kadar birlikte uyanmak da sevgi g stergesidir.95What shall assuage the unforgotten pain And teach the unforgetful to forget 151 elimden kolayca b rakabildi im tek Oru Aruoba kitab d r. *DOWNLOAD EPUB ↝ tümceler ↾ y llar aras nda yay mlanan Y r me l s , y r me de ki i te t mceler adl ciltlerden olu uyor t mceler, yay mland k a bir t r evrim ge iriyor Eklenen yeni t mcelerle geni liyor, de i iyor Kitab n imdi sat ta olanbas mtarihli ya am payla t m z t m varl a bir g zelleme. Ne yaz k ki b y k bir hevesle ba lay p hayal k r kl na u rad m bir kitap oldu bu.