{READ EBOOK} Õ Džínsový denník 2 ⚠ eBook or E-pub free

Kv li Luk ovi Chcela by som sa op ta , ako to tu m m na tejto str nke za a ta Lebo som tu nov a nejako sa tu nevyzn m jedna z najlep ch kn h Paula Semokov op na sc ne A tentoraz to bola super as , ktor som si hne ob bila Nie len e je l ska sa st le ukazuje ale aj s t m o k tomu vedie D nsov denn k sa odteraz st l mojou ob benou knihou A hne sa p am na al diel. super T to kniha patr z tejto s rie medzi moje najob benej ie a tomu v a m najm za skvel zvrat na konci knihy Po as deju tu boli ob asn momentky, ktor ma fakt nebavili, ale neviem, pre m a ten koniec stoj za to. This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here I love this book. This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here nice {READ EBOOK} Þ Džínsový denník 2 Ó no, sympatick Paula Semokov je op na sc ne pln s l a el nu, ale najm chuti zverova sa so svojimi z itkami a pocitmi novu i k mu d nsov mu denn ku Paula a jej star kamar ti s u v druhom ro n ku, pomaly, ale isto dospievaj , h adaj sa a zis uj , o vlastne od ivota chc Na tejto ceste ich akaj nov tv re, nov z itky i nov v zvy Je len na Paule, i im pod ahne alebo zostane sama sebou Bude alej chodi s Patrikom Alebo d ancu niekomu in mu Pre o jej Gabrieline karty nechc prezradi ni nov A o si m po a s pr rastkami vo vlastnej rodine Odpovede na tieto ot zky i ve a al ch prekvapen n jdete vo vo nom pokra ovan D nsov ho denn ka, ktor sa tentoraz dostane aj do nepovolan ch r k Love it fabulous ending