~Read Book ⚆ Kad su cvetale tikve ⚖ PDF or E-pub free

~Read Book ☢ Kad su cvetale tikve ☣ Dragoslav Mihailovic rodjen jegodine u Cupriji Dobitnik je desetak knjizevnih nagrada i prevodjen je na vecinu evropskih jezika Redovan je clan Srpske akademije nauka i umetnosti Zivi u Beogradu kao profesionalni pisac Roman Kad su cvetale tikve preveden je na trinaest jezika Napisana jednostavnim jezikom, u prvom licu, ita se u jednom dahu.Odli na slika tada njeg jugoslovenskog dru tva. Posle du eg vremena, ponovo pro itah Tikve Naravno, pa nju su mi privukli drugi detalji u odnosu na ranija itanja, ali energija je ini mi se ostala ista Energi an, emotivan roman o jednom periodu o kome na a generacija uglavnom saznaje iz druge ruke Verujem da je uspeo da prenese autenti nost te mikrokulture i da natukne elemente ireg dru tvenog problema tog perioda. Roman koji po inje simboli nom re enicom Ne, ne u se vratiti daje pri u o Ljubi Sretanovi u, emigrantu koji je svoju mladost proveo na beogradskoj periferiji i koji je se u poznim godinama prisje a U dalekoj vedskoj mu en nostalgijom i bez patetike on pri a o svojoj mladosti, po etku bokserke karijere i svim neda ama koje su njega i njegovu porodicu zatekle u vremenu biv e Jugoslavije Zaista sjajan roman koji se prote e na svega 115 strana i koji se ita veoma brzo Zahvaljuju i ovom roman Roman koji po inje simboli nom re enicom Ne, ne u se vratiti daje pri u o Ljubi Sretanovi u, emigrantu koji je svoju mladost proveo na beogradskoj periferiji i koji je se u poznim godinama prisje a U dalekoj vedskoj mu en nostalgijom i bez patetike on pri a o svojoj mladosti, po etku bokserke karijere i svim neda ama koje su njega i njegovu porodicu zatekle u vremenu biv e Jugoslavije Zaista sjajan roman koji se prote e na svega 115 strana i koji se ita veoma brzo Zahvaljuju i ovom romanu Dragoslav Mihailovi je zauzeo visoko mjesto u jugoslovenskoj knji evnosti, a nakon njega napisao jo dva nagra ena romana Petrijin venac i izma i Dr ava koja a ovo predstavlja kao vrhunac svoje posleratne dru tvene knji evnosti b deli svoju knji evnost na predratnu, posleratnu i onu izme u dva rata,mora biti jedno mnogo zanimljivo mesto za ivot. Vrlo potresno. Moram da napomenem da sam ovu knjigu jednom itao, u srednjoj koli i to za sebe, neobavezno Jo tada mi je taj poslednji pasus ostao u se anju kao neka nostalgi na crta Godinama sam ga se prise ao i parafrazirao Skoro pre godinu dana sam kupio tu knjigu ele i da je imam i eto je na mojim policama.Meni je veoma drago to sam pro itao ovu knjigu i to je imam Dragoslavu u se sigurno vratiti Knjiga nije obimna i mo e da se pro ita za jedno popodne, eventualno dva Ni o emu se tu ne pi e na Moram da napomenem da sam ovu knjigu jednom itao, u srednjoj koli i to za sebe, neobavezno Jo tada mi je taj poslednji pasus ostao u se anju kao neka nostalgi na crta Godinama sam ga se prise ao i parafrazirao Skoro pre godinu dana sam kupio tu knjigu ele i da je imam i eto je na mojim policama.Meni je veoma drago to sam pro itao ovu knjigu i to je imam Dragoslavu u se sigurno vratiti Knjiga nije obimna i mo e da se pro ita za jedno popodne, eventualno dva Ni o emu se tu ne pi e naduga ko i na iroko, ve u skladu sa glavnim junakom sve je tu re eno kratko, ali jasno.Ovo je knjiga u kojoj ete itati o drugarstvu iz kraja, o rivalstvu, o zavo enju devojaka, o odlasku u vojsku, o boksu, o borbenom duhu, o tome ta zna i biti pobednik i da li treba pobediti po svaku cenu, o gubicima, o osveti, pa i o odlasku od svega poznatog Knjiga pokre e mnoga razmi ljanja U jednom trenutku su mi i o i zasuzile.Ljuba je lik kog bih definitivno voleo da upoznam, ali sa kojim se ne bih ba najbolje slagao ini mi se On je vaspitan i prijatan sa svojim vi enjem sveta koji je meni u ve ini crta okej Na momente se ne sla emo po pitanju nekih razmi ljanja Ipak mislim da je ovo jedna od onih knjiga koju bi trebalo pro itati Ima du u i to je ono najbitnije ovde.Meni li no se ova knjiga veoma dopala i nekako imam utisak da ta god da napi em o njoj nije dovoljno i zato u ovde da se zaustavim Ne znam ima li sada predstava po motivima ovog romana nekada je bila zabranjena , ali ako ima vrlo rado bih voleo da odem i pogledam je Imao sam i sam neku zamisao kako bih ja postavio tu scenu i sve to i jako bih voleo da vidim ovaj roman na daskama koje ivot zna e Znate vec da ne volim da pisem o lektirama , ali o ovoj cu morati Ovih 140 strana me je prodrmalo Probudilo je u meni mnoge emocije i naterala me je na razmisljanje o Beogradu tih godina , a i sad U poslednje vreme sam cesto na Dusanovcu i mislim da ce me od danas svaki put kad tamo odem proci neki strah , uzbudjenje i ne znam sta jos Opis bokserskih meceva je na mene ostavilo veliki utisak valjda zato sto volim filmove kao sto su Rocky Malo sam se zgadila i htela sam knjigu da bacim Znate vec da ne volim da pisem o lektirama , ali o ovoj cu morati Ovih 140 strana me je prodrmalo Probudilo je u meni mnoge emocije i naterala me je na razmisljanje o Beogradu tih godina , a i sad U poslednje vreme sam cesto na Dusanovcu i mislim da ce me od danas svaki put kad tamo odem proci neki strah , uzbudjenje i ne znam sta jos Opis bokserskih meceva je na mene ostavilo veliki utisak valjda zato sto volim filmove kao sto su Rocky Malo sam se zgadila i htela sam knjigu da bacim na drugi kraj sobe kad sam saznala sta se desilo Dusici i zasto je to uradil, a opet sam bila srecna sto je Apas dobio svoje Jako mi je bila zanimljiva prica o tome kako je Ljuba dosao u Svedsku nakon onoga sto se desilo u Surdulici kad i saznajemo kad su cvetale tikve Jako teska, ali opet prelepa knjiga Bas me je naterala da razmisljam i vrv necu moci da je izbacim iz glave narednih par dana.Edit zahvaljujuci ovoj knjizi zakljuceno mi je 5 iz srpskog Se am se sa koliko je autenti ne tuge u glasu i srcu veliki Gaga Nikoli u jednom intervjuu govorio o nesposobnosti da pre ali to nikada nije snimljen film po ovoj pri i, jer je svima bilo jasno da je samo on mogao da bude Ljuba Vrap e, du anova ki beogradski posleratni mangup i bokser, samo on i niko vi e, samo on Toliko sam toga znao o ovoj knjizi pre itanja, toliko toga slu ao, pro itao, video, uklju uju i tajfunski nalet sa kojim me je autor obrisao u izma ima, pa opet, i danas sam ostao Se am se sa koliko je autenti ne tuge u glasu i srcu veliki Gaga Nikoli u jednom intervjuu govorio o nesposobnosti da pre ali to nikada nije snimljen film po ovoj pri i, jer je svima bilo jasno da je samo on mogao da bude Ljuba Vrap e, du anova ki beogradski posleratni mangup i bokser, samo on i niko vi e, samo on Toliko sam toga znao o ovoj knjizi pre itanja, toliko toga slu ao, pro itao, video, uklju uju i tajfunski nalet sa kojim me je autor obrisao u izma ima, pa opet, i danas sam ostao skamenjen nakon jednodnevnog itanja Taj narodski ritam pisanja, to su tinsko poznavanje ovda njeg mentaliteta, ta jednostavnost u predstavljanju dru tvenih tema, to sveprisutno ludilo sa kojim uvek zavr ava svoje knjige, ta mekerska ja ina glavnog junaka, taj arhetipski mra ni poriv, zastra uju e kvalitetno Pri a u kojoj se kao narator javlja Ljuba Vrap e iz Du anovca, biv i ampion Srbije u boksu, koji ni e niti svog ivota kao emigrant u vedsku, retrospektivno nas vode i u 50 tim godinama XX stolje a, u dobi njegovog djetinjstva i rane mladosti, boksa kim po ecima i olako ka razlogu njegovog napu tanja rodne zemlje Pri a po inje sa re enicom Ne, ne u se vratiti Nostalgija i strah se bore u Ljubinoj du i, on svodi ra une sa svakom re enicom Sukob glavnog lika i Stoleta Apa a, lokalnog mang Pri a u kojoj se kao narator javlja Ljuba Vrap e iz Du anovca, biv i ampion Srbije u boksu, koji ni e niti svog ivota kao emigrant u vedsku, retrospektivno nas vode i u 50 tim godinama XX stolje a, u dobi njegovog djetinjstva i rane mladosti, boksa kim po ecima i olako ka razlogu njegovog napu tanja rodne zemlje Pri a po inje sa re enicom Ne, ne u se vratiti Nostalgija i strah se bore u Ljubinoj du i, on svodi ra une sa svakom re enicom Sukob glavnog lika i Stoleta Apa a, lokalnog mangupa i siled ije je glavni razlog svega to se de ava u ivoti glavnog lika Pri a je to koja vas ne e ostaviti ravnodu nima, koja daje malo druga iju sliku tog ranog socijalizma i nije ni udo to su knjigu i pozori ne predstave zabranjivali Poslijedice Informbiroa i destaljinizacije je na svojim ple ima osjetila Ljubina porodica, ale i burazer su mu zatvoreni, a keva e po eti da polako ludi, ludilo koje e je jednom drugom porodi nom tragedijom odvesti i u smrt Nisu me ostavili ravnodu nom grupna silovanja u to vrijeme, a da ih niko ni prijavio nije, ne to to je bilo tabu tema, ali je prolazilo neka njeno i kao uobi ajeno I sam naslov romana koji je neuobi ajen je sa razlogom dat i mo e se povezati sa dva doga aja, kako Stole ka e da ih je on video onda, iza umice Bilo ih je u onim kukuruzima , dan daleke 1944 kad je Ljuba izgubio nevinost u grupnom silovanju kelnerice koje je namestio Stole ili dan kad je njegova sestra na jo tragi niji na in izgubila svoju ast i volju za ivotom Malo mi je smetalo to oie pisac upotrebio previ e atrova ke leksike, ali je to dobro ukomponovano Sve u svemu preporuke