{EBOOK} É Fikriye ile Latife - Kemal'e Eren Kadınlar ä eBook or E-pub free

{EBOOK} ⚸ Fikriye ile Latife - Kemal'e Eren Kadınlar ⚸ Biri Mustafa y di eri Kemal i sevdi ki kad n, bir kahraman, bir b y k hesapla ma b r d nyada, en b y k d man n z oldu una inand n z bir kad nla ayn odaya kapat ld n z d n n Hi kimse yok O, siz ve kininiz O kadar Ne yapard n z Melike lg n bu sorunun pe ine d yor Mustafa Kemal e k iki kad n , Fikriye ve Latife yi b r d nyada bir araya getirip hesapla t r yor Fikriye ile Latife Kemal e Eren Kad nlar Fikriye yi, Latife yi ve onlar n Mustafa Kemal ini anlat yor Tarihi bir a ka ayn anda iki farkl a dan bak yor olmak insanda saatlerce okuma iste i uyand r yor S zc Fikriye ile Latife Kemal e Eren Kad nlar, T rkiye Cumhuriyeti nin kurulu una k tutuyor Cumhuriyet Bu kitap ok konu ulacak Kemal e eren kad nlar b r d nyada kar la rsa Hafta Sonu Melike lg n l m ne susmu iki kad na yeniden can verip bu d nyada yar m kalm hesapla malar n devam ettiriyor Tempo Melike lg n iki kad n n hesapla mas na yer verirken onlar n g z nden cumhuriyet tarihine bak at yor Elele Bu kitap farkl Bu defa Kemal Atat rk e k olan kad nlar olarak de il, yaln zca Fikriye ve Latife olarak kar la yorlar Gazeteport