`Kindle ↛ PROFAJLER ⇫ PDF eBook or Kindle ePUB free

Pretpostavljam da u ne to i napisati o knjizinekada. c3k4am t3 5v4k06 5k4 15p0d zv3zd4 ne znam ta da napi em jer bi sve zvu alo premalo za erupciju emocija koje trenutno ratuju u mojoj glavi pri a koja na samom po etku deluje tako naivno i bezazleno ali je sve sem toga za koliko sne ana ste uli ili imali u okru enju znate li uop te ta je sajber kriminal i ja sam isto mislila to i ve ina vas rat je rat nikada no nije ubijao ubijao je onaj koji dr i no ni kompjuter ne ubija ubija onaj koji sedi ispred njega polemisala bih u nedogle c3k4am t3 5v4k06 5k4 15p0d zv3zd4 ne znam ta da napi em jer bi sve zvu alo premalo za erupciju emocija koje trenutno ratuju u mojoj glavi pri a koja na samom po etku deluje tako naivno i bezazleno ali je sve sem toga za koliko sne ana ste uli ili imali u okru enju znate li uop te ta je sajber kriminal i ja sam isto mislila to i ve ina vas rat je rat nikada no nije ubijao ubijao je onaj koji dr i no ni kompjuter ne ubija ubija onaj koji sedi ispred njega polemisala bih u nedogled ali ne elim zbog spojlovanja ukratko, tivo za sve uzraste, polovebukvalno must have p.s ako je ovo samo fikcija, ja vam elim mir u svetu 4.5 starsTvoja nepravda mi vi e li i na pravdu, od njegove pravde Ne mo ete oboje biti pravedniTrebalo mi je jedno pedesetak stranica da se Tamarin stil pisanja i ja uka imo ali sad na kraju mogu samo da ka em vau Te ko, bolno, srceparaju e, a opet toplo i s da kom nade. etiri zvezdice uglavnom zbog toga to je i meni trebalo da se naviknem na sam stil pisanja Dakle, u ovoj knjizi radi se o Marini, koja vodi tu an ivot, ostaje bez majke Otac joj radi u policiji i ona nije toliko bliska s njim Me utim, u toku njenog studiranja de avaju se odre ene stvari, te pokre u naizgled bezazlene aktivnosti koje e Marinu uklju iti u jedan slu aj u policiji, koji je se zapravo ti e mnogo vi e nego to ima predstave Iskreno, imala sam predrasude jer su knjigu svi hvalil etiri zvezdice uglavnom zbog toga to je i meni trebalo da se naviknem na sam stil pisanja Dakle, u ovoj knjizi radi se o Marini, koja vodi tu an ivot, ostaje bez majke Otac joj radi u policiji i ona nije toliko bliska s njim Me utim, u toku njenog studiranja de avaju se odre ene stvari, te pokre u naizgled bezazlene aktivnosti koje e Marinu uklju iti u jedan slu aj u policiji, koji je se zapravo ti e mnogo vi e nego to ima predstave Iskreno, imala sam predrasude jer su knjigu svi hvalili, ali autorka se sve vreme toliko igra sa na om pa njom da moram da odam priznanje Odli an triler, mada ih ne itam toliko esto, u ivala sam u svakoj sekundi i slistila sam je za 24h Vrlo dinami no Topla preporuka Vec par godina slusam hvalospeve o ovoj autorki i odlucila sam da joj i sama dam sansu i upoznam se sa njenim radom.Iako se ovaj roman bavi jako zanimljivom i pipavom temom, moram priznati da sam imala poteskoca sa navikavanjem na sam stil pisanja i izrazavanja U pitanju je svojevrstan triler o sajber kriminalu, seksualnom i psihickom zlostavljanju kao i o poljuljanim porodicnim odnosima Nisam odusevljena, ali planiram da procitam i najnoviju Tamarinu knjigu Bivirgatu kako bih zaokruzila s Vec par godina slusam hvalospeve o ovoj autorki i odlucila sam da joj i sama dam sansu i upoznam se sa njenim radom.Iako se ovaj roman bavi jako zanimljivom i pipavom temom, moram priznati da sam imala poteskoca sa navikavanjem na sam stil pisanja i izrazavanja U pitanju je svojevrstan triler o sajber kriminalu, seksualnom i psihickom zlostavljanju kao i o poljuljanim porodicnim odnosima Nisam odusevljena, ali planiram da procitam i najnoviju Tamarinu knjigu Bivirgatu kako bih zaokruzila svoje misljenje Kakva knjiga Ovo je knjiga koja e vam pomeriti pamet Verujem da ve ina ljudi koja ita knjiga je ula za Tamaru Ku an Igrom slu aja ja sam za nju prvo saznao kao izdava a Tamaru, pa tek kasnije sam shvatio da je ona i pisac Pre tri godine sa pro itao njen roman Pe ani sat i ovo je moj drugi susret sa njenim pisanjem.Roman mi je ostavio veoma dobar utisak Prvih 60ak strana su mi bile dosadnjikave i pla io sam se da e mi ceo roman biti dosadan A zapravo je to bio uvod u sve to sledi Na k Kakva knjiga Ovo je knjiga koja e vam pomeriti pamet Verujem da ve ina ljudi koja ita knjiga je ula za Tamaru Ku an Igrom slu aja ja sam za nju prvo saznao kao izdava a Tamaru, pa tek kasnije sam shvatio da je ona i pisac Pre tri godine sa pro itao njen roman Pe ani sat i ovo je moj drugi susret sa njenim pisanjem.Roman mi je ostavio veoma dobar utisak Prvih 60ak strana su mi bile dosadnjikave i pla io sam se da e mi ceo roman biti dosadan A zapravo je to bio uvod u sve to sledi Na kraju se na tu dosadnjikavost i zaboravi a sama pri a osvoji i uzme vas pod svoje Ono to je meni smetalo jeste stil pisanja Nije on lo , samo je meni malo stran, pa je zbog toga bio udan i trebalo mi je vremena da se prilagodim Ovaj roman sam pre svega uzeo zbog pri e o sajber kriminalu i hakovanju I zaista je to ne to to u ovom vremenu postaje dosta bitno, ne to na ta i ne obra amo toliko pa nju ili smatramo nebitnim Budi svest o svemu tome i zaista je dobro pro itati ga Sa druge strane, roman se bavi i nasiljem u vezi, to je jo jedna bitna tema Postoje mnoge rtve nasilja koje nikad ne progovore iz nekih svojih razloga Ovde o tom nasilju mo emo da itamo iz prve ruke Neke scene su mi okretale eludac.Knjiga je puna obrta od kojih sam predvideo samo jedan, onaj poslednji shvatio sam za to ona jedna osoba uporno uti Sve ostale obrte nisam ni naslutio, tako da je to jo jedan plus.Nikola je definitivno lik koji me je najvi e nervirao, dok je na drugom mestu Marina Sa druge strane, R se nalazi na vrhu mojih omiljenih likova, a posle njega je tri mesta prazno Te neke ljubaviSkrovi ta nastanjena u nemirnoj du i koja esto po eli da odlutaNa sigurno, samo njoj poznato mesto Ova enaNevjerovatna je. Ve mesec dana poku avam da napi em ne to vezano za ovu knjigu Sve to napi em obri em jer deluje nedovoljno Ovo je knjiga koju u isto vreme eli da pro ita iz cuga, ali i eli da je ita danima, nedeljima jer ne eli da je zavr i Pritom, ni ne mo e se pro itati iz cuga zbog te ine koju nosi Likovi su genijalno smi ljeni, a o radnji da i ne pri am Svaka nova stranica je sve bolja i u ovoj knjizi ne postoji nijedna re enica koja je suvi na Teme su prisutne u na em okru enju, a CITAT Ve mesec dana poku avam da napi em ne to vezano za ovu knjigu Sve to napi em obri em jer deluje nedovoljno Ovo je knjiga koju u isto vreme eli da pro ita iz cuga, ali i eli da je ita danima, nedeljima jer ne eli da je zavr i Pritom, ni ne mo e se pro itati iz cuga zbog te ine koju nosi Likovi su genijalno smi ljeni, a o radnji da i ne pri am Svaka nova stranica je sve bolja i u ovoj knjizi ne postoji nijedna re enica koja je suvi na Teme su prisutne u na em okru enju, a CITATI su s a v r e n i Tamara je sa ovom knjigom dostigla neki nivo savr enstva ako mohu tako da ka em Svaka knjiga je sve bolja i bolja i Tamara iako objavljuje svake godine po jednu knjigu, ne ponavlja samu sebe, ne reciklira se, ne gubi samu sebe ve uvek, u svakoj knjizi nam daje ne to novo, ne to do sad nevi eno Profajler je stvarno njena najbolja knjiga do sad Ako niste itali, pro itajte, a ako niste itali ni ta to je Tamara napisala, naru ite, pozajmite, ta god, jer ne ete se pokajati, to Vam obe avam Te no i, 25 maja 2001 godine, na jednom kraju planete isteklo je 24 asa u ivotu jednog leptira na drugom stalo je vreme u ivotu jednog deteta Poslednjim atomima snage, sanjaju i o prostranstvima, ra irio je krila i izdahnuo Ta smrt Moj je orden Ponosno ga nosim, se aju i se borbe Pre ivela sam rat.Rat u sebi samoj.Rat za sebe samu.Rat za sebe svoju.Rat za sebe njegovu Profajler je jedan od najte ih romana koji sam analizirao od osnivanja i po etka pisanja prikaza za moj Te no i, 25 maja 2001 godine, na jednom kraju planete isteklo je 24 asa u ivotu jednog leptira na drugom stalo je vreme u ivotu jednog deteta Poslednjim atomima snage, sanjaju i o prostranstvima, ra irio je krila i izdahnuo Ta smrt Moj je orden Ponosno ga nosim, se aju i se borbe Pre ivela sam rat.Rat u sebi samoj.Rat za sebe samu.Rat za sebe svoju.Rat za sebe njegovu Profajler je jedan od najte ih romana koji sam analizirao od osnivanja i po etka pisanja prikaza za moju stranicu Vi e razloga ide u prilog ovoj tvrdnji Obradi u ih po pasusima, temeljno i detaljno, uz minimalno spojlovanje jer elim da vam, kao to sam naveo na po etku prikaza, probudim radoznalost i interesovanje, a sa uvam vam tajne i adrenalinske momente.Recenziju mo ete pro itati na mom blogu Knjiga za du u `Kindle ⇷ PROFAJLER ↯ Marina, mlada i ambiciozna psiholo kinja, suo ena je sa nesvakida njim poslovnim izazovom izradom psiholo kog profila ozlogla enog hakera R za kojim policija godinu dana bezuspe no traga Posao iz sna probudi e demone pro losti Marinina ve to skrivana tajna preti da bude otkrivena Postoje samo dva izbora Ako poslu a pravdu, pobedi e nepravda Ako poslu a nepravdu, pravda zauvek gubi ratOFAJLER, autorkin deseti roman, vodi nas u lavirint tajni, obmana, straha, dubokog mraka ljudske du e i interneta