^READ EBOOK ⇕ Lekari ↵ PDF eBook or Kindle ePUB free

Interesantne pri e o lekarima, onakvima kakvi zaista jesu a ne kakvima ih mi, obi ni smrtnici tj pacijenti, vidimo. ^READ EBOOK ⇰ Lekari ⇔ Va i li Hipokratova zakletva i u privatnom ivotu I lekari su ljudi Iza beline mantila kriju se osobe od krvi i mesa, njihovi ivoti i njihove tajne Zavet dat Hipokratu obavezuje i nosi se kao breme kroz ivot ome en moralno u i humanizmom, ali veoma esto, prate ga potresne i istinite pri e o ljubavi i mr nji, strastima i strahovimaProfesor Jovan Splavski je ugledni lekar specijalista i veliki profesionalac Ali kada i sam oboli, ivot mu postavlja pitanje kako izle iti lekara Kardiolog Ljuba Peri i otkriva da se nezaustavljivo penje uz lestvicu dru tvenog uspeha, ponajvi e zahvaljuju i injenici da je ve t i neodoljiv ljubavnik Ni razoren brak mu ne izgleda kao previsoka cena koju za to treba da plati Ali ta da u ini kada starost zakuca na vrata njegove ordinacije Kristina je zgodna lekarka iz provincije koja dolazi u Beograd na specijalizaciju i shvata da su njeno telo i njena mladost glavni aduti u za napredak u karijeri Me utim, neo ekivani obrt doga aja raskrinkava njenu neveru i stvari kre u nizbrdo Veselin Bojovi , plasti ni hirurg, sanja o mestu u prestoni koj klinici, ne postoji stvar koju ne bi u inio da ga se dokopa jer ljudi poput njega ne sede u ekaonici, ve uzimaju ono to im pripada, ne mare i za posledice Lekari su literarno ubedljivo svedo enje iz prve ruke o ljubavnim, ivotnim i poslovnim nedoumicama pripadnika profesije od koje zavise na i ivoti