~EBOOK ♨ Benim Oyun Kurallarım ♶ PDF or E-pub free

~EBOOK ♲ Benim Oyun Kurallarım ☣ Pierluigi k c k bir ocuktu, y re i futbol ate iyle yan yordu Okulundan arta kalan t m zaman n futbol oynayarak ge iriyordu Bir g n bir yerlere gelecekti, ama imdiden ne olaca n kestiremiyordu Pierluigi b y d ve sonunda bir arkada yla karar n verdi Neden olmas n O g n onun i n bir d n m noktas yd Bundan sonraki hayat n t m yle futbola adayacakt Karar vermi ti bir kere, hakem olacakt Benim Oyun Kurallar m, Pierluigi Collina n n futbolla i i e ge en hayat n n bir zetidir Biz ba ar ya giden yolun asl nda ne kadar zorlu oldu unu renirken onun deneyimlerinin ve ald kararlar n ger ek ya amla nas l benzerlik ta d n fark ediyoruz O t m bunlar anlat rken bize bir z sunuyor ve asl nda diyor ki futbol yaln zca bir oyun de il, hayat n ta kendisidir