@Read Epub õ Škola kao bolest Ä eBook or Kindle ePUB free

@Read Epub Ô Škola kao bolest ï Za to mnoga deca ne vole kolu Za to se mnoga deca pla e kole Za to je kola esto izvor sukoba izme u dece i roditelja, dece i nastavnika, dece i druge dece Kako se vaspitanje i u enje u koli izvr u u aroganciju, indoktrinaciju i jednoumlje Na ova pitanja, koja se odnose na sada njost i budu nost kole, na ivot i razvoj pojedinca, porodice i dru tva, odgovara psihijatar dr Svetomir Bojanin Institut za mentalno zdravlje u Beogradu , specijalista za mentalne probleme dece i mladih Knjiga Svetomira Bojanina pripada onom krugu ubedljivih i nadahnutih dela o obrazovanju koji ine, na primer, Slobodna deca Samerhila AS Nila i Dole kole Ivana Ili a, dela ranije objavljena u Biblioteci XX vek