|Read E-pub ß نظر از درون به نقش حزب توده ایران â eBook or Kindle ePUB free

|Read E-pub ä نظر از درون به نقش حزب توده ایران ¸ Best ePub, نظر از درون به نقش حزب توده ایران Author بابک امیرخسروی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book نظر از درون به نقش حزب توده ایران, essay by بابک امیرخسروی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you این کتاب توسط بابک امیر خسروی، که یکی از اعضاء کمیته ی رهبری حزب توده بوده، در پاسخ جعلیات کیانوری در کتاب گفتگو با تاریخ نوشته شده است بابک امیرخسروی که در 1983 از حزب توده جدا شد، بسیار تلاش کرده تا دروغ ها و جلعیات کیانوری را رسوا کند؛ گناه نابخشودنی رهبری حزب در تمام مدت این است که توده ی حزبی بی گناه و پاکدل را از شکستی به شکست دیگر، از فاجعه ای به فاجعه ی بعدی، از قتلگاهی به قتلگاه دیگر کشاند و هر بار با تحریف رویدادها و قلب تاریخ، قیافه ی حق بجانب گرفته و از خود رفع مسوولیت کرده است کیانوری افراطی ترین نمونه ی آن است که اینک در کتاب خاطرات خود، پس از آن همه اتفاقات و مصیبت ها، بر روی ویرانه ی حزب و اجساد شهدای آن، پای می کوبد و باز در کار فریب خوانندگان است.(ص 368).