!Free Kindle ☦ Hoşça Kal Diyarbakır ⚔ PDF or E-pub free

!Free Kindle ☮ Hoşça Kal Diyarbakır ♕ Y lmaz Odaba , Diyarbak r la hik yesini, Diyarbak r la derdini, Diyarbak r la a k n anlat yor bu kitaptaBa lar k elerindeki yoksul ocuklu un hergele ne esinden, ilk a klardan, mahrumiyetlere, baba zulm ne Mehdi Zana n n belediye ba kan se ili inden Diyarbak r Asker Hapishanesi ne, ola an st hal ko ullar nda dergicilik, gazetecilik deneyimine lk iirler, ilk d ller K rt zg rl k hareketindeki b y k fedakarl klar, te yandan insan rseleyen de er bilmezlikler Bir insan n bir ehirle nas l yo ruldu unun hik yesi Bir t r kar l ks z a k hik yesi Ben ki Diyarbak r a her geli imde yeniden gitmek zorunda kalan, gittikten sonra bir bi imde yeniden d nen ve nereye gitse g z hep ehrin g zlerinde, g nl hep bu ehrin g nl nde as l kalan bir adam olmu tum K r l p d k l p, itilip, da l p hep na ar kald m bu ehrin kap lar na d n p d n p hep ars zca y z s ren bir a kt m nk ben Y llar usanm , ben usanmam , hi iflah olmam , arlanmam t m