[[ Read Epub ]] Æ Verzen; eerste deeltje à eBook or Kindle ePUB free

[[ Read Epub ]] ⚣ Verzen; eerste deeltje Î Bloemlezing samengesteld door dr J Aleida Nijland, zesde druk, herzien door dr MH van der ZeydeDe bundel bevat gedichten van onder andere Joost van den Vondel, Adriaan Poiters, Hieronymus van Alphen, ACW Staring, A Bogaers, N Beets, PA de Genestet, JP Heije, EJ Potgieter, Guido Gezelle, Virginie Loveling, B van Meurs, FL Hemkes, Soera Rana, GW Lovendaal, Marie Boddaert, J Winkler Prins, Pol de Mont, Albrecht Rodenbach, GTh Antheunis, Albert Verweij, JB Schepers, CS Adama van Scheltema, Jan Prins, Jacqueline E van der Waals, Bertholf Biekens, Volker, Jules Sch rmann, Frans Bastiaanse, Marie Koenen, Albertine Steenhoff Smulders, Fran ois Pauwels, Caesar Gezelle, Ren de Clerq, Joannes Reddingius, Daan F Boens, Ernst Groenevelt, Paul van Ostayen, D Tomkins, Jac Scheurs, Margot Vos, Joh van Meurs, Willem de Wijk, J van Hattum, Jef Last, Alice Nahon, MA de Wijs Mouton, Clara Eggink, G Stuiveling, Ida GM Gerhardt, Jan FE Cellliers, Totius JD Dutoit , Eitemal WJ du Plessis Erlank , O Postma en P van der Burg This book is a great read Als kind was ik helemaal weg van het in deze bundel opgenomen gedicht De Dominvan D Tomkins En het is nog steeds een van mijn favorieten.